สะพานเหล็กบุญสูง สะพานแร่เหล็กตะกั่วป่า จุดเช็คอินที่ต้องมา!
สะพานเหล็กบุญสูง

สะพานเหล็กบุญสูง ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สะพานเหล็กโคกขนุน เป็นสะพานขนาดเล็กที่มีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคู่อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เฟื่องฟูในการทำเหมืองแร่ดีบุก แต่ต่อมาภายหลังเมื่อยุครุ่งเรื่องของเหมืองได้สิ้นสุดลง ในปีพ.ศ.2511 ได้มีการนำเหล็กจากเรือขุดแร่มาสร้างเป็นสะพานเหล็กโคกขนุนแห่งนี้ ที่มีความยาวกว่า 200 เมตรเพื่อข้ามแม่น้ำตะกั่วป่า สะพานเหล็กแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงอดีตของสถานที่แห่งนี้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองแห่งแร่ที่ตะกั่วป่าแล้ว ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาหยุดชมวิวทิวทัศน์และถ่ายภาพ เช็คอินเสมออีกด้วย

ย้อนรอยเมืองเก่า เรื่องเล่าแต่โบราณ >>  ตึกขุนอินทร์ แหล่งต้องห้าม(พลาด) โบราณสถานเก่าหาดูยาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here