วัดใต้น้ำ เมืองบาดาลเก่าแก่ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

  วัดใต้น้ำ เมืองบาดาลเก่าแก่ หรือ วัดวังก์วิเวการาม(เก่า) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แต่เดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2496 ซึ่ง ณ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งในประเทศไทย ที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความอัศจรรย์ จนถูกขนานนามให้เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของเมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ)

               เมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังความเลื่อมใสศรัทธาของชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่มีต่อหลวงพ่ออุตตมะ โดยที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ คือ บริเวณเนินที่มีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำบิคลี่ ซองกาเลีย และรันตี มารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อย  ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้าง เขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ทำให้น้ำเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่า รวมทั้งวัดวังก์วิเวการามด้วย หลวงพ่ออุตตมะ จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า 20 ปี (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.kanchanaburi.go.th/)

จุดที่น่าสนใจบริเวณ เมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) 

           -วัดวังก์วิเวการาม (เก่า) 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก https://hpc.go.th/

หากนักท่องเที่ยวมาในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม จะพบกับซากปรักหัก พังของวัดที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ได้แก่ หอระฆัง ที่เหลือเพียงโครงสร้าง กับเจดีย์สีขาวเด่นบนยอด ซึ่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเดียวของวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วมในยามน้ำ เต็มเขื่อนตัวโบสถ์เหลือเพียงผนัง ไม่มีส่วนหลังคาโบสถ์ ซึ่งภายในผนังโบสถ์ ยังปรากฎลวดลายศิลปะแบบมอญหลงเหลือให้เห็น อยู่ ณ ปัจจุบัน บริเวณด้านนอกโบสถ์จะเห็นเศียรพระหักวางไว้ ส่วนภายในมีรูปถ่าย หลวงพ่ออุตตมะให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา

– วัดสมเด็จ (เก่า)

ขอบคุณเครดิตภาพจาก http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/watsomdej.php

เมื่อนั่งเรือถัดมาอีกไม่ไกลก็จะพบกับที่ประดิษฐานของ วัดสมเด็จ (เก่า) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ตรงข้ามเมืองบาดาล สร้างโดยพระครู วิมลกาญจนคุณ เจ้าคณะตำบลหนองลู เป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ำ แต่ถูกทิ้งร้างเมื่อตอนสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) อุโบสถของวัดสมเด็จมีพระประธานสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และรอบตัวโบสถ์มีต้นไทรใหญ่ปกคลุมอยู่โดยรอบ  ดูแล้วมีมนต์ขลังเป็นอย่างยิ่ง

 -วัดศรีสุวรรณ

ขอบคุณภาพจาก https://www.reviewthaitravel.com/

วัดศรีสุวรรณ วัดที่เป็นดั่งตัวแทนของชาวกะเหรี่ยง มีชื่อพ้อง กันกับพระศรีสุวรรณคีรี ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งเจ้าเมืองสังขละบุรี โดยตัววัดตั้งอยู่ บริเวณปลายแม่น้ำรันตี และเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของวัดศรีสุวรรณ(เก่า)นั้น ค่อนข้างเป็นที่ต่ำกว่าที่วัดวังก์วิเวการาม(เก่า) จึงทำให้บริเวณนี้มีน้ำท่วมตลอดปี น้ำจึงท่วมสูงจนแทบจะมิดทั้งตัวโบสถ์ นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชม ด้านในได้ ชมได้เพียงจากด้านนอกเท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here