วัดพระบาทปู่ผาแดง วัดสวยเมืองลำปาง

วัดล่าง

วัดพระบาทปู่ผาแดง วัดสวยเมืองลำปาง ภายในบริเวณวัดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ หรือ 3 ชั้นก็ว่าได้ สำหรับชั้นแรก เป็นที่ตั้งของตัว วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง หรือที่บางคนเรียกกันง่ายๆ ว่า “วัดล่าง” บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของอุโบสถและเจดีย์ เราสามารถเข้าไปกราบ

พระพุทธรูปภายในอุโบสถที่จำลองมาจากพระนิรันตราย ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4 องค์หนึ่ง ส่วนตัวอุโบสถมีลักษณะเหมือนวัดทางล้านนา มีหลังคาลดหลั่นสองชั้น และมีสิงห์คู่ยืนเฝ้าอยู่บริเวณทางเข้าสู่ลานอุโบสถ

สำหรับคนที่อยากจะขึ้นไปชมบรรยากาศของตัววัดบริเวณชั้นบนต่อ สามารถจอดรถไว้ที่ลานจอดรถที่ชั้นนี้ได้ เพราะถนนที่จะขึ้นไปด้านบนนั้นชันมากทีเดียว ต้องเป็นรถกระบะหรือรถโฟร์วีลและคนขับชำนาญเส้นทาง สำหรับใครที่ไม่

อยากขับขึ้นไปเองก็สามารถใช้บริการรถสองแถวของวัดที่มีให้บริการรับส่งไปยังชั้นที่ 2 โดยมีค่าบริการแบบเหมาไปกลับคันละ 600 บาท/10 คน (หรือคนละ 60 บาท)

ดอยจิหมอก

รถสองแถวพาเราไต่ระดับความสูงชันขึ้นมาอีกราว 3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก็จะถึง “ภูผาหมอก” หรือ “ดอยจิหมอก” (จิหมอก เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง จับหมอก) บริเวณลานจอดรถนี้มีเส้นแบ่งเขตของ 2 อำเภอในจังหวัดลำปาง คืออำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม ลองสังเกตที่ถนนดูจะเห็นเส้นที่แบ่งเขตไว้

เมื่อได้กราบองค์พระธาตุแล้ว หากเดินแยกไปทางซ้ายก็จะไปสู่ศาลาสวดมนต์ ซึ่งไม่ได้มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ แต่จะเป็นสถานที่ที่พระจะขึ้นมาสวดมนต์ทุกๆ วันแรม 8 ค่ำ บนศาลาสวดมนต์จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้

กราบไหว้กัน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกหนึ่งจุด มองไปเบื้องหน้าเป็นวิวของอำเภอแจ้ห่ม มองไปด้านหลังเป็นเจดีย์องค์เล็กองค์น้อยประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาราวกับมีคนจับวาง

เมื่อมองไปทางขวาจะเห็นเป็นวิวขององค์พระธาตุสีทองบนยอดเขา และหากมองมาทางซ้ายจะเห็นเจดีย์สีขาว 5 องค์อยู่ริมชะง่อนผาหินไกลๆ มองแล้วก็ต้องทึ่งว่าใครหนอช่างมีความพยายามไปสร้างเจดีย์ไว้ในที่ที่แม้แต่เดินตัวเปล่าก็ยังยากลำบาก แต่ด้วยแรงศรัทธาของมนุษย์ก็สามารถทำเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  groottravel.com

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :: ufajook.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here