พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

ขอบคุณภาพจาก https://travel.kapook.com/view189979.html

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรี เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ถือเป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งในด้านความงามทางสถาปัตยกรรมและในความสำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมืองค่ะ

 

 

ขอบคุณภาพจาก https://siamrath.co.th/n/61
ขอบคุณภาพจาก https://travel.kapook.com/view189979.html

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.museumthailand.com/

ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีพระที่นั่งที่สำคัญมากมาย ทั้ง พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระที่นั่งจันทรพิศาล พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมอื่นๆ ทั้ง อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก หมู่ตึกพระคลังศุภรัตน์ หรือหมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมของเก่าต่างๆ อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here