จุดเช็กอินแห่งใหม่ ริมแม่น้ำสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี


จุดเช็กอินแห่งใหม่ ริมแม่น้ำสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี จะคึกครื้นไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้ามาท่องเที่ยวชมวิถีริมน้ำกันบริเวณนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาที่บริเวณนี้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรงมีชื่อว่า ท่าแพลานสะแกกรัง

จุดเช็กอินแห่งใหม่ ริมแม่น้ำสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
แพแห่งนี้ยื่นออกไปในน้ำเป็นลานกิจกรรมที่ประชาชนสามารถลงไปชมวิวหรือรอตักบาตรพระในยามเช้าได้ แนะนำว่าให้ไปเที่ยวกันในยามเช้าๆ บริเวณนี้จะสวยงามมากๆ คุ้มค่า สมกับวันหยุดที่ได้มาพักผ่อนจริงๆ

จุดเช็กอินแห่งใหม่ ริมแม่น้ำสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวรอบๆ บริเวณนั้นอีกมากมาย อาทิเช่น ตลาดเช้าริมฝั่งแม่น้ำ วัดอุโปสถาราม เป็นต้น

อัพเดท เรื่องกิน รีวิวท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว > groottravel

แนะนำสำหรับ วันหยุดพัหผ่อน > วัดอุโปสถาราม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here